Celem organizowanej konferencji jest zaprezentowanie różnorodnych rozwiązań i technologii z szeroko rozumianego obszaru IT w zastosowaniach praktycznych. W czasie trwania konferencji zaprezentowane zostaną nowoczesne technologie IT, które można zastosować w administracji, edukacji i biznesie. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zastosowaniach praktycznych jest impulsem do nowego spojrzenie na realizowane procesy i zadania, często wymusza integrację realizowanych procesów z dedykowanym rozwiązaniem informatycznym. Ścisłe powiązanie realizowanych zadań z dedykowanymi rozwiązaniami IT, w dłuższym okresie czasu, przynosi dla organizacji wiele korzyści wśród których najistotniejszych to – obniżenie kosztów. Organizowana konferencja da możliwość prezentacji rozwiązań informatycznych możliwych do zastosowania w praktyce bez konieczności ponoszenie dużych nakładów finansowych a przede wszystkim ma na celu zbliżenia lokalnych przedstawicieli administracji, edukacji i biznesu z firmami IT, które opracowały i wdrażają gotowe rozwiązania, przetestowane już w wielu wdrożeniach. Informacja oraz zaproszenie do udziału w konferencji kierowana jest do administracji rządowej oraz samorządowej, do jednostek edukacyjnych oraz podlaskiego biznesu. Uczestnikami konferencji będą również studenci wydziałów informatyki lokalnych uczelni oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Część wykładowa konferencji odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży natomiast warsztaty prowadzone będą w pracowniach Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Organizatorem Podlaskiej Konferencji Informatycznej jest
Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży.

Poznaj miasto do którego Zapraszamy na konferencję….

Zaufali Nam


FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedIn